Δημιουργία φακέλων με συντομεύσεις σε Android

Από προεπιλογή, το σύστημα Android σάς επιτρέπει να δημιουργείτε φακέλους και, στη συνέχεια, να δημιουργείτε συντομεύσεις σε αυτούς στην αρχική οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους κενούς φακέλους για να δημιουργήσετε μια συλλογή widget για την οργάνωση της αρχικής οθόνης. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια συντόμευση σε έναν φάκελο συστήματος Android, θα πρέπει να κάνετε λήψη και εγκατάσταση ενός διαχειριστή αρχείων συστήματος.

Δημιουργία φακέλου με συντόμευση αρχικής οθόνης

1

Πατήστε το κουμπί "Μενού" του τηλεφώνου σας Android και μετά πατήστε "Προσθήκη".

2

Πατήστε "Νέος φάκελος". Ο φάκελος εμφανίζεται τώρα στην αρχική οθόνη σας. Πατήστε παρατεταμένα το φάκελο και, στη συνέχεια, σύρετέ το στην επιθυμητή τοποθεσία της αρχικής οθόνης.

3

Πατήστε παρατεταμένα widget για να τα επιλέξετε και, στη συνέχεια, σύρετέ τα στο φάκελο, εάν θέλετε.

Δημιουργία συντόμευσης αρχικής οθόνης σε φάκελο συστήματος

1

Ανοίξτε το Android Market και αναζητήστε "Διαχείριση αρχείων". Επιλέξτε τον διαχειριστή αρχείων που θέλετε να εγκαταστήσετε. Υπάρχουν διάφοροι διαχειριστές αρχείων που σας επιτρέπουν να δημιουργείτε συντομεύσεις σε φακέλους συστήματος, όπως "Astro File Manager", "OI File Manager" και "ES File Explorer".

2

Πατήστε "Λήψη" και μετά πατήστε "Αποδοχή και λήψη".

3

Πατήστε το κουμπί "Μενού" του τηλεφώνου σας Android και μετά πατήστε "Προσθήκη".

4

Πατήστε "Συντομεύσεις" και, στη συνέχεια, πατήστε τον διαχειριστή αρχείων που κατεβάσατε. Το σύστημα αρχείων θα ανοίξει τώρα.

5

Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια συντόμευση αρχικής οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε "OK". Η συντόμευση φακέλου θα εμφανιστεί στην αρχική οθόνη σας.