Τρόπος κατάθεσης μη κατατεθέντων χρημάτων σε QuickBooks

Τα μη κατατεθέντα κεφάλαια είναι ένας προεπιλεγμένος λογαριασμός στα QuickBooks που κρατά χρήματα από πληρωμές στην εταιρεία σας έως ότου τα καταθέσετε στον τραπεζικό λογαριασμό σας. Δεν μπορείτε να καταθέσετε χρήματα απευθείας σε μη κατατεθέντα κεφάλαια, επειδή είναι μόνο ένας προσωρινός λογαριασμός. μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα σε μία μόνο συναλλαγή αφού λάβετε τις καταθέσεις σας στον τραπεζικό λογαριασμό σας. Το πλεονέκτημα μιας εφάπαξ πληρωμής είναι ότι οι συναλλαγές σας εξακολουθούν να αναγράφονται στο μητρώο λογαριασμού, αλλά πρέπει να ελέγχετε μόνο τις εφάπαξ καταθέσεις κατά το συνδυασμό των συναλλαγών με τις τραπεζικές σας καταστάσεις.

Εισαγάγετε συναλλαγές με μη κατατεθέντα κεφάλαια

1

Κάντε κλικ στο μενού "Λίστες" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Στοιχεία".

2

Επιλέξτε τον τύπο πληρωμής από το αναπτυσσόμενο μενού "Τύπος" και, στη συνέχεια, προσθέστε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για τη συναλλαγή.

3

Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού "Λογαριασμός", επιλέξτε "Μη κατατεθέντα χρήματα" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "OK".

Κατάθεση μη κατατεθειμένων κεφαλαίων

1

Κάντε κλικ στο μενού "Τραπεζική" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Πραγματοποίηση καταθέσεων".

2

Επιλέξτε τις πληρωμές από τα μη κατατεθέντα κεφάλαια που θέλετε να καταθέσετε. Εάν το παράθυρο "Πληρωμές προς κατάθεση" δεν ανοίγει αυτόματα, κάντε κλικ στην επιλογή "Πληρωμές" στο παράθυρο "Πραγματοποίηση καταθέσεων". Κάντε κλικ στο "OK".

3

Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού "Κατάθεση σε" και επιλέξτε τον τραπεζικό λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την κατάθεση.

4

Εισαγάγετε την ημερομηνία στο πεδίο Ημερομηνία και, στη συνέχεια, εάν υπάρχει, εισαγάγετε τυχόν πρόσθετες πληρωμές για κατάθεση που δεν προήλθαν από το λογαριασμό Μη Κατατεθειμένων Χρημάτων

5

Κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτύπωση", επιλέξτε την επιλογή εκτύπωσης δελτίου κατάθεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτύπωση".

6

Κάντε κλικ στο "OK" για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγή. Πάρτε το δελτίο κατάθεσης στην τράπεζα και καταθέστε τα χρήματα στον λογαριασμό σας.