Τρόπος ανάκτησης χαμένων δεδομένων του Excel 2007 από μη αποθηκευμένο φύλλο εργασίας

Η ψηφιακή καταστροφή μπορεί να προκληθεί σε μια στιγμή όταν ένα πρόγραμμα που περιέχει σημαντικές πληροφορίες κλείνει απροσδόκητα. Η Microsoft σχεδίασε το Excel για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μέσω μιας δυνατότητας αυτόματης ανάκτησης που επιτρέπει στο Excel να λαμβάνει στιγμιότυπα των φύλλων εργασίας σας καθώς εργάζεστε. Αυτά τα στιγμιότυπα, τα οποία περιέχουν δεδομένα και κατάσταση ενός βιβλίου εργασίας, επιτρέπουν στο Excel να ανοίξει ξανά ένα βιβλίο εργασίας μετά από ένα σφάλμα. Η δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης δεν θα λειτουργήσει εκτός εάν είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση αυτόματης ανάκτησης

1

Κάντε κλικ στο κουμπί "Office" του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Επιλογές Excel".

2

Κάντε κλικ στο "Αποθήκευση" για να δείτε το παράθυρο Επιλογές του Excel που σας επιτρέπει να ορίσετε επιλογές προγράμματος.

3

Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής στο πλαίσιο ελέγχου "Αποθήκευση πληροφοριών αυτόματης ανάκτησης κάθε". Πληκτρολογήστε μια τιμή, όπως "10", στο πλαίσιο κειμένου Λεπτά. Αυτή η τιμή καθορίζει πόσο συχνά αποθηκεύει τα δεδομένα σας το Excel.

4

Κάντε κλικ στο "OK" για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Ανάκτηση εγγράφου

1

Εκκινήστε το Excel μετά από σφάλμα. Το πρόγραμμα εμφανίζει το παράθυρο ανάκτησης εγγράφων που περιέχει έως και τρεις εκδόσεις ενός εγγράφου που ανακτήθηκε από το Excel.

2

Κάντε κλικ στο βέλος "Κάτω" δίπλα σε ένα αρχείο που θέλετε να ανακτήσετε για να ανοίξετε ένα μενού που περιέχει επιλογές.

3

Κάντε κλικ στο "Άνοιγμα" για να δείτε το έγγραφο. Αν προτιμάτε να το αποθηκεύσετε, κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση ως", πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου στο πλαίσιο κειμένου "Αποθήκευση ως" και κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση". Διαγράψτε ένα αρχείο που δεν χρειάζεστε κάνοντας κλικ στο "Διαγραφή".