Πώς να ενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές στο iPhone σας

Πιθανότατα έχετε συνηθίσει να πραγματοποιείτε κλήσεις και να ενεργοποιείτε εφαρμογές στο iPhone σας πατώντας στην οθόνη και σύροντας τη σελίδα στις οθόνες. Μετά την εισαγωγή του Siri, το οποίο διατέθηκε με το iOS 5 στο iPhone 4S, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για εντολή της συσκευής, πραγματοποίηση κλήσεων, εντοπισμό πληροφοριών και εκκίνηση εφαρμογών.

1

Πατήστε στην εφαρμογή "Ρυθμίσεις" στο iPhone για να εμφανιστεί η οθόνη Ρυθμίσεις.

2

Μεταβείτε στο "Γενικά" και πατήστε το.

3

Πατήστε "Siri" για να εμφανιστεί η οθόνη Siri.

4

Μετακινήστε το ρυθμιστικό "Off" στο "On". Ένα μήνυμα σάς ζητά να επαληθεύσετε την ενέργειά σας. Πατήστε το κουμπί "Ενεργοποίηση Siri" για να επιβεβαιώσετε την ενέργειά σας και να κλείσετε το μήνυμα.

5

Πατήστε "Φωνητικά σχόλια" για να εμφανιστεί η οθόνη Φωνητικών σχολίων. Επιλέξτε "Πάντα" εάν θέλετε το Siri να μιλά τις απαντήσεις του συνεχώς. Διαφορετικά, μιλά μόνο όταν χρησιμοποιείτε το iPhone σας με ακουστικά ή το κρατάτε στο αυτί σας. Πατήστε "Siri" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

6

Μετακινήστε το ρυθμιστικό "Raise to Speak" στο "On", ώστε να μπορείτε να μιλήσετε με το Siri μετακινώντας το iPhone στο αυτί σας όταν είναι ενεργοποιημένη η οθόνη. Διαφορετικά, ενεργοποιείτε το Siri πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί "Home". Τώρα μπορείτε να μιλήσετε στο Siri για να εκτελέσετε εργασίες.