Πώς να μετατρέψετε ένα Acrobat PDF σε κατακόρυφο ή οριζόντιο

Το σύνολο εργαλείων του Adobe Acrobat περιλαμβάνει τη δυνατότητα συνδυασμού αρχείων PDF, εικόνων bitmap και άλλων πόρων εγγράφων σε αρχεία που περιέχουν σελίδες μικτών μεγεθών και προσανατολισμών. Εάν πρέπει να μετατρέψετε σελίδες PDF από έναν προσανατολισμό - κατακόρυφο ή οριζόντιο - σε άλλο, το Adobe Acrobat Standard και το Pro περιλαμβάνουν προσωρινές και μόνιμες επιλογές για την αλλαγή της ρύθμισης του συνόλου ή μέρους του εγγράφου σας. Επιπλέον, με τη δυνατότητα του Acrobat να χειρίζεται πόρους εγγράφων σε απευθείας σύνδεση και 3D, μπορείτε επίσης να προβάλετε ιστοσελίδες, μοντέλα και εικόνες σε διαφορετικούς προσανατολισμούς. Αν και δεν ονομάζεται πλέον "Acrobat", το δωρεάν Adobe Reader προσφέρει ένα περιορισμένο υποσύνολο αυτών των επιλογών.

Στο Adobe Reader, το Adobe Acrobat Standard ή το Pro

1

Ανοίξτε το μενού Προβολή στο Adobe Reader ή στο Acrobat. Εντοπίστε το υπομενού Περιστροφή προβολής και επιλέξτε είτε "Δεξιόστροφα" είτε "Αριστερόστροφα" για περιστροφή της προβολής σελίδας σε βήματα 90 μοιρών. Αυτό αναζωογονεί σελίδες από κατακόρυφο σε οριζόντιο ή αντίστροφα. Παρόλο που δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτήν τη μετατροπή με το έγγραφό σας, αυτό μπορεί να διευκολύνει την ανάγνωση ενός αρχείου που ανοίγει σε λάθος προσανατολισμό.

2

Αλλάξτε τον προσανατολισμό σελίδας κατά το χρόνο εκτύπωσης για να παράγετε έξοδο που μετατρέπει σελίδες χωρίς να αλλάξετε το ίδιο το αρχείο PDF. Ανοίξτε το μενού Αρχείο, επιλέξτε "Εκτύπωση" και εντοπίστε τις επιλογές χειρισμού σελίδων. Καταργήστε την επιλογή "Αυτόματη περιστροφή και κέντρο" και κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση σελίδας. Αλλάξτε τους προσανατολισμούς της σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί "OK" για να εκτυπώσετε το έγγραφό σας.

3

Περιστρέψτε ένα μοντέλο 3D που εμφανίζεται σε ένα αρχείο PDF, CAD ή μοντέλο προγράμματος. Κάντε κλικ στο μοντέλο με το Εργαλείο χειρός για να το ενεργοποιήσετε ώστε να έχετε πρόσβαση στα εργαλεία 3D του Acrobat. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο περιστροφής στη γραμμή εργαλείων 3D για να επαναπροσανατολίσετε ένα αντικείμενο από κατακόρυφο σε οριζόντιο ή αντίστροφα. Εάν χρησιμοποιείτε το Adobe Acrobat, όταν ενεργοποιείτε την επιλογή "Ενεργοποίηση επιλογής 3D για το εργαλείο χειρός" στις προτιμήσεις 3D του Acrobat, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο χειρός για να μετατρέψετε την προβολή σας.

Σε Adobe Acrobat Standard ή Pro Only

1

Ανοίξτε το μενού Tools, εντοπίστε το υπομενού Pages και επιλέξτε "Rotate" για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Rotate Pages. Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού Direction και ορίστε τη γωνία και τον βαθμό περιστροφής σε 90 μοίρες δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα ή 180 μοίρες. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής Page Range για να επιλέξετε όλες τις σελίδες ή μια σειρά σελίδων. Εάν επιλέξετε ένα εύρος, εισαγάγετε έναν αριθμό αρχικής και τελικής σελίδας στα πεδία καταχώρησης Σελίδες. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Περιστροφή για να επιλέξετε ομοιόμορφες, μονές ή ζυγές και μονές σελίδες. Κάντε κλικ στο "OK" για να μετατρέψετε τον προσανατολισμό των επιλεγμένων σελίδων. Πατήστε "Ctrl-Z" για να αναιρέσετε την περιστροφή της σελίδας σας εάν επιλέξετε εσφαλμένες σελίδες, κατεύθυνση ή ποσό.

2

Αλλάξτε τον προσανατολισμό των διαδικτυακών σελίδων που βλέπετε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και μετατρέψτε σε PDF με την προσθήκη Adobe Acrobat. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ρυθμίσεις μετατροπής ιστοσελίδας" στο πρόγραμμα περιήγησής σας και κάντε κλικ στην καρτέλα "Διάταξη σελίδας". Χρησιμοποιήστε το πεδίο ποσοστού "Εναλλαγή σε οριζόντιο, εάν κλιμακωθεί μικρότερο από" για να καθορίσετε πόσο μικρό θα πρέπει να κλιμακώσετε μια σελίδα κατακόρυφης λειτουργίας, προτού η προσθήκη το μετατρέψει σε οριζόντιο. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Scale Wide Contents to Fit Page" για να μετατρέψετε το περιεχόμενο της σελίδας σε πλάτος σελίδας.

3

Περικοπή σελίδων ώστε να γίνουν πλάτος ή ψηλά, αλλάζοντας τον προσανατολισμό της σελίδας τους όταν εξαλείφετε μέρος της περιοχής της σελίδας. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία, εντοπίστε το υπομενού Σελίδες και επιλέξτε "Περικοπή". Για να μειώσετε τις διαστάσεις της σελίδας εξαλείφοντας τα περιθώρια, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου "Κατάργηση λευκών περιθωρίων". Για να καθορίσετε νέες διαστάσεις για τις σελίδες σας, εισαγάγετε το ποσό του αρχικού μεγέθους της σελίδας που θέλετε να καταργήσετε από την κορυφή, κάτω, αριστερά και δεξιά του εγγράφου και καθορίστε ποιες σελίδες θέλετε να περικόψετε. Μπορείτε να επιλέξετε όλα, να ορίσετε έναν αριθμό αρχικής και τελικής σελίδας ή να περιορίσετε τη λειτουργία σε σελίδες ζυγών, μονών ή ζυγών και μονών αριθμών.