Διαγραφή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Gmail στο iPhone

Διαγράψτε μια διεύθυνση email Gmail στην οποία δεν θέλετε πλέον να έχετε πρόσβαση μέσω Apple iPhone από την εφαρμογή Mail της συσκευής. Μόλις δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Gmail σε ένα iPhone, μπορείτε να ελέγξετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον λογαριασμό με ένα μόνο πάτημα στην οθόνη του iPhone. Η διαγραφή του λογαριασμού εμποδίζει εσάς ή οποιονδήποτε άλλο να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν στη συσκευή, κάτι που είναι σημαντικό εάν δανείσετε το τηλέφωνο σε κάποιον άλλο για προσωρινή χρήση.

1

Πατήστε το κουμπί "Ρυθμίσεις" του iPhone. Πατήστε την επιλογή "Αλληλογραφία, Επαφές, Ημερολόγια" για να το επιλέξετε.

2

Μετακινηθείτε στη λίστα των λογαριασμών email που έχετε φορτώσει στο iPhone. Πατήστε το όνομα του λογαριασμού Gmail που θέλετε να διαγράψετε.

3

Επιλέξτε το κόκκινο κουμπί "Διαγραφή λογαριασμού" στο κάτω μέρος της οθόνης. Πατήστε "Επιβεβαίωση" για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό, ο οποίος καταργεί μόνιμα τα διαπιστευτήρια λογαριασμού και τυχόν συσχετισμένα δεδομένα λογαριασμού από το τηλέφωνο.