Ποια είναι η κύρια διαφορά στην LLC & LP;

Η επιλογή της σωστής επιχειρηματικής δομής σάς βοηθά να εξοικονομήσετε χρήματα για την καταβολή τελών, φόρων και γενικών γενικών εξόδων. Δύο κοινές δομές επιχειρήσεων για ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων περιλαμβάνουν εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (LLC) και περιορισμένες συνεργασίες (LP). Αν και υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ LLC και LP, οι δύο επιχειρηματικές δομές έχουν σημαντικές διαφορές. Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο επιχειρησιακών δομών μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε το σωστό για την επιχείρησή σας.

Διαχείριση

Η δομή της διαχείρισης είναι μία από τις κύριες διαφορές μεταξύ LLC και LP. Τα μέλη μιας LLC μπορούν να περιλαμβάνουν άτομα ή επιχειρηματικές οντότητες, κάτι διαφορετικό από ένα LP. Η LLC καθορίζει τα δικαιώματα διαχείρισης των μελών της. Ένας LP πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο άτομα, με το ένα να υπηρετεί ως γενικός συνεργάτης και το άλλο να λειτουργεί ως περιορισμένος συνεργάτης. Οι ευθύνες των δύο τύπων εταίρων διαφέρουν. Οι γενικοί εταίροι έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις διαχείρισης. Οι περιορισμένοι συνεργάτες δεν συμμετέχουν στις αποφάσεις διαχείρισης και ευθύνονται μόνο για την αρχική τους επένδυση.

Ευθύνη

Μια επιχειρηματική δομή LLC παρέχει προσωπική προστασία περιουσιακών στοιχείων σε όλα τα μέλη της. Τα μεμονωμένα μέλη δεν φέρουν το βάρος των επιχειρηματικών χρεών. Σε αντίθεση με μια LLC, ένα LP προσφέρει προστασία προσωπικής ευθύνης μόνο σε συγκεκριμένους συνεργάτες. Η πλήρης προσωπική ευθύνη βαρύνει τους γενικούς συνεργάτες. Μια εταιρεία μπορεί να μηνύσει τους γενικούς συνεργάτες για τα χρέη που προκύπτουν από τη συνεργασία. Ένα δικαστήριο μπορεί να απονείμει τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των γενικών εταίρων σε πιστωτές ως αποπληρωμή χρεών. Οι περιορισμένοι συνεργάτες σε ένα LP λαμβάνουν την ίδια προστασία ευθύνης με τα μέλη μιας LLC αλλά χωρίς τις διαχειριστικές υποχρεώσεις.

Φόροι

Η LLC είναι παρόμοια με μια συνεργασία στο ότι τα κέρδη ή οι ζημίες μεταβιβάζονται στα μέλη που πρέπει να πληρώσουν προσωπικούς φόρους εισοδήματος, πράγμα που σημαίνει ότι η επιχειρηματική οντότητα αποφεύγει φόρους εταιρειών. Τα μέλη μιας LLC αποφασίζουν πώς να διανέμουν κέρδη. Η κατανομή κερδών δεν εξαρτάται από το πόσο συνεισφέρουν τα μέλη του κεφαλαίου. Οι LP προσφέρουν φορολογικά πλεονεκτήματα στους υπαλλήλους της εταιρικής σχέσης. Οι συνεργάτες πρέπει να πληρώσουν ομοσπονδιακούς προσωπικούς φόρους εισοδήματος για διανομές κερδών από το LP Εάν ισχύει, τα μέλη των LLC και οι συνεργάτες ενός LP πρέπει να πληρώνουν κρατικούς φόρους εισοδήματος.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας LLC

Ένα πλεονέκτημα της LLC είναι ότι τα μέλη μπορούν να λάβουν προστασία ευθύνης, αλλά μπορούν να αποφύγουν το βάρος εκτεταμένων εγγράφων και υψηλών τελών κατάθεσης που απαιτούνται από εταιρείες. Ένα μειονέκτημα της λειτουργίας ως LLC είναι ότι η επιχειρηματική οντότητα δεν διαθέτει κεντρική διαχείριση, η οποία μπορεί να κάνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων δύσκολη για ορισμένες εταιρείες. Ένα άλλο μειονέκτημα της LLC είναι ότι, εκτός εάν γίνουν άλλες ρυθμίσεις, η LLC παύει να υπάρχει εάν πεθάνει ένας ιδιοκτήτης.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός LP

Ένα πλεονέκτημα του σχηματισμού LP είναι ότι οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μπορούν εύκολα να αναζητήσουν επενδυτές χωρίς να εγκαταλείψουν τα δικαιώματα διαχείρισης. Οι γενικοί συνεργάτες παραμένουν στον έλεγχο της εταιρείας, ενώ οι περιορισμένοι συνεργάτες παρέχουν το κεφάλαιο. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι το LP δεν διαλύεται εάν ένας περιορισμένος σύντροφος πεθάνει, φύγει ή αντικατασταθεί. Το κύριο μειονέκτημα ενός LP είναι ότι οι γενικοί εταίροι φέρουν πολλά από τους κινδύνους. Οι γενικοί εταίροι φέρουν την ευθύνη όλων των επιχειρηματικών υποχρεώσεων.