Τρόπος επανεγκατάστασης του Active X

Το ActiveX είναι μια τεχνολογία Microsoft που συνεργάζεται με τον Internet Explorer για την παροχή ειδικών λειτουργιών, όπως κινούμενες εικόνες ή γραμμές εργαλείων, στην εμπειρία του προγράμματος περιήγησής σας. Ο Internet Explorer σάς ζητά να εγκαταστήσετε το ActiveX όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα που απαιτεί αυτό το στοιχείο ελέγχου. Εγκαταστήστε ξανά το ActiveX εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με αυτό, καταργώντας πρώτα το υπάρχον στοιχείο ελέγχου και στη συνέχεια επανεξετάστε την ιστοσελίδα που την απαιτεί.

1

Εκκινήστε τον Internet Explorer, κάντε κλικ στο κουμπί "Εργαλεία" στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου και επιλέξτε "Διαχείριση πρόσθετων" από το αναπτυσσόμενο μενού.

2

Αναπτύξτε το μενού "Εμφάνιση" και ορίστε την επιλογή με την ένδειξη "Λήψη στοιχείων ελέγχου". Το παράθυρο εμφανίζει τώρα όλα τα εγκατεστημένα στοιχεία ελέγχου ActiveX.

3

Επισημάνετε το στοιχείο ελέγχου ActiveX που θέλετε να καταργήσετε και να επανεγκαταστήσετε.

4

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Περισσότερες πληροφορίες" στο κάτω τμήμα του παραθύρου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Κατάργηση" για να απεγκαταστήσετε το επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου ActiveX. Κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" για να επιστρέψετε στο κύριο παράθυρο του Internet Explorer.

5

Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα που απαιτεί το στοιχείο ελέγχου ActiveX που μόλις καταργήσατε και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή "Εγκατάσταση" όταν εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου στο επάνω μέρος του παραθύρου.