Προβλήματα με το Avast & Firefox δεν ξεκινούν

Εάν διευθύνετε μια επιχείρηση και χρησιμοποιείτε το Avast για την προστασία των υπολογιστών στο γραφείο σας και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στους σκληρούς δίσκους τους, η λύση ασφαλείας ενδέχεται να αποκλείσει το Mozilla Firefox. Η Avast μπορεί να ανιχνεύσει τον Firefox ως πιθανή απειλή, επομένως το File Shield θα περιορίσει την εφαρμογή και θα την αποτρέψει από την εκκίνηση. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, πρέπει να προσθέσετε το φάκελο Mozilla Firefox στη λίστα Εξαιρέσεις. Το Avast δεν σαρώνει και αποκλείει εφαρμογές που προστίθενται στη λίστα Εξαιρέσεων.

1

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Avast" στο δίσκο συστήματος για να ανοίξετε το παράθυρο Avast.

2

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Ασπίδες σε πραγματικό χρόνο" στο παράθυρο περιήγησης στα αριστερά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο "Ασπίδα συστήματος αρχείων".

3

Κάντε κλικ στο κουμπί "Ρυθμίσεις ειδικών" στο δεξιό τμήμα του παραθύρου για να ανοίξετε το παράθυρο Ρυθμίσεις ασπίδας συστήματος αρχείων.

4

Κάντε κλικ στην επιλογή "Εξαιρέσεις" για να μεταβείτε στη λίστα εξαιρέσεων, κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη" και στη συνέχεια στο κουμπί "Αναζήτηση".

5

Επιλέξτε το φάκελο "Mozilla Firefox" και κάντε κλικ στο "OK" για να τον προσθέσετε στη λίστα Εξαιρέσεων. Το Mozilla Firefox είναι εγκατεστημένο στο φάκελο "Program Files" στη μονάδα δίσκου του συστήματος από προεπιλογή.

6

Κάντε κλικ στο "OK" για να εφαρμόσετε και να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο Avast.