6 Βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες

Η ημέρα του ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης αποτελείται από αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της εταιρείας. Για να βοηθήσει τη λειτουργία της εταιρείας πιο αποτελεσματικά, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συγκεντρώνει πολιτικές και προγράμματα που αφορούν βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτές οι αναλυτικές οδηγίες καθιστούν δυνατό για όλους τους υπαλλήλους να κατανοήσουν πώς να εκτελούν βασικές επιχειρηματικές εργασίες και να επιτρέπουν στην εταιρεία να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Ο εντοπισμός βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διευκολύνει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Δημιουργία προϋπολογισμού

Κάθε εταιρεία δημιουργεί έναν προϋπολογισμό που υπαγορεύει τον τρόπο με τον οποίο τα έσοδα χρησιμοποιούνται στις καθημερινές δραστηριότητες και στην επιδίωξη μελλοντικής ανάπτυξης. Κάθε διευθυντής τμήματος δίνει πληροφορίες για το κόστος των τρεχουσών εργασιών και στη συνέχεια δημιουργείται ένας προϋπολογισμός που επιτρέπει στην εταιρεία να παρακολουθεί όλες τις δαπάνες και τα έσοδα. Ο προϋπολογισμός από το προηγούμενο έτος συγκρίνεται με τα πραγματικά αποτελέσματα αυτού του έτους για τη δημιουργία μιας κατευθυντήριας γραμμής για τη δημιουργία του σχεδίου δαπανών του επόμενου έτους.

Λογιστικές λειτουργίες και διαχείριση

Η λογιστική είναι η διαδικασία διαχείρισης της ροής χρημάτων μέσα και έξω από την εταιρεία. Τομείς που υπάγονται στη λογιστική ομάδα είναι πληρωτέοι λογαριασμοί, εισπρακτέοι λογαριασμοί, μισθοδοσίες, λογαριασμοί πιστωτικών πελατών, εισπράξεις και φορολογικοί λογαριασμοί. Η λογιστική αναφορά είναι υπεύθυνη για την ετήσια κατάθεση φόρου, την παρακολούθηση του κόστους της εταιρείας και τη διατήρηση οικονομικών σχέσεων με προμηθευτές και πελάτες.

Σχέδια μάρκετινγκ και αναγνώριση επωνυμίας

Το μάρκετινγκ συμβάλλει στην ανάπτυξη της αναγνώρισης εταιρειών και εμπορικών σημάτων στην αγορά, καθώς και στην ανάπτυξη διαφημιστικών κομματιών που θα βλέπουν οι αγοραστές. Η ομάδα μάρκετινγκ αναπτύσσει ολοκληρωμένα σχέδια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν προβολές πωλήσεων για να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του καλύτερου τρόπου χρήσης των εταιρικών πόρων για να αποκτήσει περισσότερη έκθεση για τον οργανισμό και τα προϊόντα του.

Αυξανόμενες σχέσεις πωλήσεων και οικοδόμησης

Οι πωλήσεις είναι η ομάδα που διατηρεί άμεση επαφή με τη βάση πελατών. Ο όμιλος πωλήσεων προσεγγίζει προοπτικές για να βοηθήσει στην επέκταση της πελατειακής βάσης, διατηρώντας παράλληλα σχέσεις με υπάρχοντες πελάτες για να εξασφαλίσει επαναλαμβανόμενες πωλήσεις. Το δυναμικό πωλήσεων είναι ικανό να ταιριάξει λύσεις της εταιρείας με τις ανάγκες των πελατών για τη δημιουργία ζήτησης προϊόντων.

Πρόσληψη ειδικευμένων υπαλλήλων

Η πτυχή του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού είναι σημαντική για τη διατήρηση των τρεχουσών λειτουργιών, καθώς και τον προγραμματισμό για μελλοντική επέκταση. Μια εταιρεία πρέπει να αναζητήσει ενεργά υποψηφίους των οποίων τα προσόντα ταιριάζουν με τις τρέχουσες διαθέσιμες θέσεις ή που μπορούν να διατηρηθούν διαθέσιμα σε περίπτωση που χρειαστεί προσωπικό.

Εξυπηρέτηση πελατών και διατήρηση σχέσεων

Η εξυπηρέτηση πελατών διατηρεί εταιρικά έσοδα, επιλύοντας ζητήματα πελατών και διατηρώντας τη σχέση αγοράς. Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών δεν επιδιώκει προοδευτικά να επεκτείνει τη βάση εσόδων της εταιρείας παρέχοντας λύσεις στους πελάτες. Η προληπτική αλληλεπίδραση με τους πελάτες προορίζεται για την ομάδα πωλήσεων. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών είναι ποιος καλεί ο πελάτης όταν έχει πρόβλημα αποστολής, προϊόντος ή χρέωσης.