Δικαιώματα εργαζομένων όταν κατηγορούνται για κλοπή

Δεν είναι κάτι που θέλετε να σκεφτείτε, αλλά η κλοπή ή η απάτη των υπαλλήλων μπορεί να σας κλέψει τα κέρδη και να προκαλέσει σύγκρουση στο χώρο εργασίας σας. Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, πρέπει να είστε προσεκτικοί όσον αφορά τη διασφάλιση ότι οι υπάλληλοί σας δεν ασχολούνται με κλοπή, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει δόλια τήρηση βιβλίων, ψευδείς αναφορές δαπανών, δημιουργία πλαστών τιμολογίων και άμεση κλοπή φυσικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, η απόδειξη της κλοπής στο χώρο εργασίας απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία. Οι υπάλληλοί σας έχουν δικαιώματα όταν κατηγορούνται για κλοπή και η γνώση αυτών των δικαιωμάτων μπορεί να σας βοηθήσει να ακολουθήσετε τις σωστές διαδικασίες και να αποτρέψετε μια κατάσταση στην οποία ένας υπάλληλος απολύθηκε για κλοπή αλλά ψευδώς κατηγορούμενος.

Το δικαίωμα επανεξέτασης του αρχείου ανθρώπινων πόρων

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους απόδειξης της κλοπής στο χώρο εργασίας είναι να δημιουργήσετε μια υπόθεση εναντίον ενός υπαλλήλου μέσω άκαμπτων εγγράφων που καταγράφουν όλους τους λόγους απόλυσης ενός υπαλλήλου για κλοπή. Αυτή η τεκμηρίωση αρχειοθετείται συνήθως με ανθρώπινους πόρους και αφού κατηγορήσετε έναν υπάλληλο ότι έχει κλέψει, αυτός ο υπάλληλος έχει το δικαίωμα να ελέγξει το αρχείο του ανθρώπινου δυναμικού. Αν και η νομική γλώσσα διαφέρει ανάλογα με το κράτος, οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση στα αρχεία εργασίας τους για να προσδιορίσουν εάν συμφωνούν ή όχι με αυτό που περιέχει. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρείτε ακριβή τεκμηρίωση σε ένα αρχείο προσωπικού, διότι η απόδειξη της κλοπής στο χώρο εργασίας είναι αδύνατη εάν δεν διαθέτετε αρχείο πειθαρχίας, απόδοσης και παραβίασης των προτύπων των εργαζομένων.Ένα πλήρες αρχείο μπορεί επίσης να σας προστατεύσει εάν ένας από τους εργαζομένους σας ισχυριστεί ότι απολύθηκαν για κλοπή αλλά ψευδείς κατηγορίες.

Το δικαίωμα άρνησης λήψης πολυγράφου

Εάν σκέφτεστε να απολύσετε έναν υπάλληλο για κλοπή, αλλά θέλετε να κάνετε μια δοκιμή ανιχνευτή ψεύδους πριν λάβετε μια απόφαση, πρέπει να συμμορφωθείτε με τον ομοσπονδιακό νόμο περί προστασίας των υπαλλήλων. Αυτός είναι ένας νόμος που ισχύει για υπαλλήλους που δεν εργάζονται για την κυβέρνηση ή για την εθνική άμυνα. Δίνει στους εργαζομένους το δικαίωμα γραπτής ειδοποίησης, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη δοκιμή, που δηλώνει ότι έχετε εύλογη υποψία ότι ο εν λόγω υπάλληλος εμπλέκεται στην κλοπή που πυροδότησε την έρευνά σας. Η πράξη απαιτεί επίσης να παρέχετε στην υπάλληλο μια δήλωση που την ενημερώνει για το δικαίωμα να αρνηθεί να λάβει το τεστ. Απαιτεί επίσης από εσάς να παράσχετε μια λίστα θεμάτων που δεν μπορούν να συζητηθούν, μια εξήγηση για το πώς θα χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα και τα νομικά δικαιώματα του υπαλλήλου εάν δεν διαχειριστείτε το τεστ νόμιμα.Ένα τεστ πολυγραφίας μπορεί να παράσχει κρίσιμα στοιχεία για την απόλυση ενός υπαλλήλου για κλοπή, αλλά εάν δεν συμμορφώνεστε με το νόμο σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ο υπάλληλός σας μπορεί να υποβάλει αξίωση στο Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.

Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή

Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή περιορίζεται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, γι 'αυτό πολλές εταιρείες μπορούν να παρακολουθούν τα email των εργαζομένων, να ακούνε φωνητικά μηνύματα και να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου χωρίς να παραβιάζουν τους νόμους περί απορρήτου. Ωστόσο, πρέπει να είστε προσεκτικοί σε ποιο βαθμό προωθείτε τα πράγματα. Για παράδειγμα, μπορεί να αντιμετωπίσετε νομικό πρόβλημα εάν προσπαθήσετε να κρατήσετε έναν υπάλληλο από την έξοδο από τις εγκαταστάσεις. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να εγκαταλείψουν το γραφείο σας εάν το ζητήσουν. Απαγόρευση αποχώρησης από έναν υπάλληλο επειδή υποψιάζεστε ότι έκλεψε κάτι μπορεί να εκληφθεί ως απαγωγή, ανάλογα με τις περιστάσεις. Οι εργαζόμενοι έχουν επίσης το δικαίωμα να αρνηθούν την αναζήτηση σώματος εκτός εάν ένας αστυνομικός που έχει πιθανό λόγο να πιστεύει ότι ο εργαζόμενος έχει κλέψει περιουσία διεξάγει αυτήν την έρευνα.Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η τήρηση των κατάλληλων διαδικασιών μπορεί να σας δώσει κάλυψη εάν ένας υπάλληλος ισχυρίζεται ότι απολύθηκε για κλοπή αλλά ψευδώς κατηγορημένος.