Γιατί δεν θα συνδεθεί ο υπολογιστής μου στο δίκτυο Wi-Fi;

Αν και τα δίκτυα Wi-Fi παρέχουν βολική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η λειτουργία τους βασίζεται σε αρκετές σωστές ρυθμίσεις στο σημείο πρόσβασης και στον υπολογιστή σας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και λόγοι για τους οποίους ένας υπολογιστής δεν θα συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi. Η επίλυση του προβλήματος ξεκινά με τις μεμονωμένες ρυθμίσεις υλικού και τελειώνει με το ίδιο το σημείο ασύρματης πρόσβασης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων του ασύρματου προσαρμογέα

1

Ελέγξτε το εικονίδιο για τη σύνδεσή σας. Ένα κίτρινο τρίγωνο με θαυμαστικό υποδεικνύει ότι διαπραγματεύτηκε μια φυσική σύνδεση με το Wi-Fi, αλλά δεν ήταν δυνατή η εύρεση υπηρεσίας Διαδικτύου. Εάν συμβαίνει αυτό, ξεκινήστε την αντιμετώπιση προβλημάτων του ίδιου του δρομολογητή. Ωστόσο, μια αποτυχημένη σύνδεση δικτύου θα αφήσει το εικονίδιο Wi-Fi, που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία, με τις γραμμές να είναι κενές με ένα επικαλυμμένο κόκκινο "X"

2

Ελέγξτε τον ασύρματο διακόπτη τροφοδοσίας. Αυτός ο διακόπτης περιλαμβάνεται σε πολλούς φορητούς υπολογιστές ως μέσο για τη διατήρηση της ισχύος της μπαταρίας ενώ βρίσκεστε εν κινήσει. Αυτό μπορεί να είναι ένας διακόπτης ή ένα κουμπί, συνήθως επισημασμένο με ένα εικονίδιο κεραίας που ακτινοβολεί. Ελέγξτε το εγχειρίδιο λειτουργίας του υπολογιστή σας εάν δεν γνωρίζετε τη θέση του διακόπτη τροφοδοσίας ραδιοφώνου.

3

Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε την ασύρματη σύνδεση. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε ξανά τυχόν πληροφορίες ασφαλείας που ενδέχεται να έχουν πληκτρολογηθεί εσφαλμένα. Οι κωδικοί που έχουν πληκτρολογηθεί σωστά μπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχημένες συνδέσεις.

4

Επανεγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης για την ασύρματη κάρτα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μεταβαίνοντας στον ιστότοπο του κατασκευαστή του ασύρματου προσαρμογέα ή, σε πολλές περιπτώσεις, στον ιστότοπο του κατασκευαστή του υπολογιστή.

5

Συνδέστε τον υπολογιστή σας απευθείας στον ασύρματο δρομολογητή με καλώδιο Ethernet. Εάν, μετά τα προηγούμενα βήματα, αυτό σας επιτρέπει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τότε ενδέχεται να έχετε ελαττωματικό προσαρμογέα ασύρματου δικτύου ή ασύρματη διαμόρφωση στο δρομολογητή. Η αποτυχία λήψης σύνδεσης, ωστόσο, αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το δρομολογητή ή το μόντεμ Διαδικτύου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων του ασύρματου δρομολογητή

1

Συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή μέσω ενσύρματης σύνδεσης. Τα διαπιστευτήρια σύνδεσης, εάν δεν τα έχετε αλλάξει, θα διαφέρουν από δρομολογητή σε δρομολογητή και ενδέχεται να έχουν οριστεί από τον ISP σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Πόρος 1 για μια λίστα κοινών κωδικών πρόσβασης πρόσβασης δρομολογητή.

2

Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης για το Wi-Fi, εάν υπάρχει, για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει με αυτόν που εισάγετε στον υπολογιστή σας.

3

Αλλάξτε το ασύρματο κανάλι σε 1, 6 ή 11, τα μη επικαλυπτόμενα κανάλια του ασύρματου φάσματος 2.4Ghz. Αφού αλλάξετε το κανάλι, δοκιμάστε να επανασυνδεθείτε στο Wi-Fi από τον υπολογιστή σας, προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

4

Επαναφέρετε το δρομολογητή στις εργοστασιακές προεπιλογές. Αυτό διαφέρει από το ένα μοντέλο του δρομολογητή στο άλλο. Ανατρέξτε στις παρακάτω προειδοποιήσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία.