Τρόπος χρήσης του Excel για εμφάνιση μόνο διπλών τιμών

Επιχειρηματικά ζητήματα όπως λανθασμένες συναλλαγές, σφάλματα εισαγωγής δεδομένων, τεχνικές δυσλειτουργίες και κακή σχεδίαση συστήματος ενδέχεται να προκαλέσουν διπλές τιμές στα σύνολα δεδομένων σας. Οι διπλές τιμές μπορούν να υπάρχουν σε σειρές ή στήλες, ανάλογα με το υποσύνολο των δεδομένων με τα οποία θέλετε να εργαστείτε. Μπορείτε εύκολα να ανακαλύψετε τις διπλές τιμές σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Microsoft Excel χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα επισήμανσης διπλότυπου μορφοποίησης υπό όρους. Στη συνέχεια, μπορείτε να διαγράψετε τις μοναδικές τιμές από το υπολογιστικό φύλλο ή απλά να αντιγράψετε τις διπλότυπες τιμές σε ένα νέο υπολογιστικό φύλλο για να τις διαχωρίσετε από τις μη διπλές τιμές.

1

Εκκινήστε την εφαρμογή Microsoft Office Excel και φορτώστε το υπολογιστικό φύλλο που περιέχει τις διπλές τιμές ή εισαγάγετε δεδομένα που περιέχουν διπλές τιμές στο υπολογιστικό φύλλο εάν δεν έχετε ήδη προετοιμάσει δεδομένα.

2

Επιλέξτε τις σειρές και τις στήλες που θέλετε να αναζητήσετε διπλές τιμές. Μπορείτε να επιλέξετε πολλές μη συνεχόμενες τιμές σε όλο το υπολογιστικό φύλλο πατώντας το πλήκτρο "Ctrl" κάνοντας κλικ στις στήλες ή τις γραμμές.

3

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Αρχική σελίδα" και στη συνέχεια επιλέξτε "Μορφοποίηση υπό όρους" Κάντε κλικ στο "Κανόνες επισημάνσεων κελιών" και επιλέξτε "Διπλότυπες τιμές" από τη λίστα επιλογών στο μενού που εμφανίζεται.

4

Επιλέξτε μια επιλογή μορφής χρώματος από την αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά ή επιλέξτε "Προσαρμοσμένη μορφή" από τη λίστα και ορίστε τις δικές σας επιλογές γραμματοσειράς και χρώματος. Βεβαιωθείτε ότι το "Διπλότυπο" είναι επιλεγμένο στην αναπτυσσόμενη λίστα στα αριστερά. Κάντε κλικ στο "OK" όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας. Όλες οι διπλές τιμές στις επιλεγμένες περιοχές θα επισημανθούν στον επιλεγμένο συνδυασμό χρωμάτων. Αυτό περιλαμβάνει διπλότυπα σε σειρές και σε στήλες. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγετε να προχωρήσετε εξαρτάται από τα διπλότυπα που θέλετε να εξαλείψετε, καθώς η έννοια των "διπλών τιμών" εξαρτάται από το περιβάλλον.

5

Αντιγράψτε τις διπλές τιμές, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλίδων γραμμών και στηλών, σε ένα νέο φύλλο εργασίας εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο φύλλο εργασίας και να διατηρήσετε το αρχικό φύλλο εργασίας. Διαγράψτε ή αποκρύψτε τις μοναδικές (δηλ. Μη διπλές) τιμές από / στο τρέχον φύλλο εργασίας, εάν θέλετε να εργαστείτε στο αρχικό σύνολο δεδομένων.