Τρόπος κατάργησης ενός επισκέπτη χρήστη από Mac

Αν αφήσετε τους λογαριασμούς χρηστών επισκέπτη ανοιχτούς στον υπολογιστή σας Mac όταν ο χρήστης δεν χρειάζεται πλέον πρόσβαση μπορεί να αφήσει την επιχείρηση και τα προσωπικά σας αρχεία σε κίνδυνο. Καταργήστε περιττούς λογαριασμούς χρησιμοποιώντας την ενότητα Χρήστες και ομάδες, που βρίσκεται στις Προτιμήσεις συστήματος. Εάν ο επισκέπτης έχει δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής, πρέπει να αποφασίσετε τι να κάνετε με τον αρχικό φάκελο του χρήστη - είτε διατηρήστε το φάκελο είτε συμπιέστε τον σε εικόνα δίσκου.

Κατάργηση του λογαριασμού χρήστη επισκέπτη

1

Κάντε κλικ στο μενού "Apple" στην επάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε "Προτιμήσεις συστήματος". Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Χρήστες και ομάδες" στην ενότητα Σύστημα.

2

Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Κλείδωμα" στην κάτω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, όπως σας ζητηθεί. Αυτό ξεκλειδώνει τις ρυθμίσεις για να σας επιτρέψει να κάνετε αλλαγές.

3

Επιλέξτε το λογαριασμό "Χρήστης επισκέπτη" στην αριστερή στήλη. Καταργήστε την επιλογή "Να επιτρέπεται στους επισκέπτες να συνδέονται σε αυτόν τον υπολογιστή". Ο λογαριασμός χρήστη επισκέπτη είναι απενεργοποιημένος.

4

Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Κλείδωμα" για να αποτρέψετε την αλλαγή των ρυθμίσεων από άλλους.

Κατάργηση άλλων χρηστών

1

Ανοίξτε το "System Preferences" από το μενού της Apple και κάντε κλικ στο εικονίδιο "Users & Groups". Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Κλείδωμα" και εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή σας.

2

Κάντε κλικ στο όνομα ενός χρήστη που θέλετε να καταργήσετε στην αριστερή στήλη. Κάντε κλικ στο κουμπί "-" κάτω από τη στήλη. Εάν ο λογαριασμός προορίζεται μόνο για κοινή χρήση, ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου που σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό. Κάντε κλικ στο "Ok".

3

Αποθηκεύστε τον αρχικό φάκελο του επισκέπτη, εάν θέλετε, επιλέγοντας "Αποθήκευση του οικιακού φακέλου σε εικόνα δίσκου". Η εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Χρήστες, μέσα στον υποφάκελο Διαγραμμένοι Χρήστες. Εάν δεν ορίσετε αυτήν την επιλογή, ο αρχικός φάκελος του χρήστη παραμένει εκεί που βρίσκεται στο φάκελο Users. Κάντε κλικ στο "Διαγραφή χρήστη."

4

Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Κλείδωμα" για να αποτρέψετε οποιονδήποτε να αλλάξει τις ρυθμίσεις χωρίς δικαιώματα διαχειριστή.