Τρόπος εισαγωγής αναφοράς στο PowerPoint 2007

Όταν πρέπει να προσθέσετε χρήσιμες αναφορές σε διαφάνειες στις επιχειρηματικές σας παρουσιάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο σύστημα αναφοράς που συνιστά η Βασιλική Εταιρεία Χημείας όταν δημιουργείτε επαγγελματικά έγγραφα και έγγραφα. Σε αυτό το σύστημα, τοποθετείτε αριθμούς δίπλα στο περιεχόμενο που θέλετε να αναφέρετε. Κάθε αριθμός δείχνει μια πραγματική αναφορά που εμφανίζεται σε μια λίστα αναφοράς αλλού στο έγγραφο. Το PowerPoint 2007 δεν διαθέτει εργαλείο που δημιουργεί αναφορές, αλλά μπορείτε ακόμα να τα εισαγάγετε σε μια διαφάνεια και να προσθέσετε μια λίστα αναφοράς στο κάτω μέρος της διαφάνειας χρησιμοποιώντας εργαλεία που διαθέτει το PowerPoint.

Προσθήκη αριθμών αναφοράς

1

Ανοίξτε μια παρουσίαση PowerPoint και μεταβείτε στη διαφάνεια με περιεχόμενο που θέλετε να αναφέρετε. Θα τοποθετήσετε τις αναφορές σας και τη λίστα αναφοράς σας σε αυτήν τη διαφάνεια. Κάντε κλικ στο κουμπί "Εισαγωγή" της κορδέλας και μετά κάντε κλικ στο "Πλαίσιο κειμένου"

2

Κάντε κλικ οπουδήποτε στη διαφάνεια, κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο κειμένου.

3

Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου και πληκτρολογήστε "1" (χωρίς τα εισαγωγικά). Αυτός ο αριθμός γίνεται ο πρώτος αριθμός αναφοράς που θα χρησιμοποιήσετε για να αναφέρετε μέρος του περιεχομένου σας.

4

Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου για να το επιλέξετε και μετά μεταβείτε στην ενότητα Γραμματοσειρά της κορδέλας στην καρτέλα Αρχική σελίδα. Αυτή η ενότητα περιέχει έντονα και πλάγια κουμπιά που σας επιτρέπουν να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου στο πλαίσιο κειμένου. Κάντε κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά, εάν θέλετε ο αριθμός αναφοράς να είναι έντονος ή πλάγιος.

5

Κάντε κλικ στο κουμπί "Χρώμα γραμματοσειράς" και κάντε κλικ σε ένα από τα χρώματα εάν θέλετε ο αριθμός να έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα.

6

Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου και σύρετέ το στο τέλος της πρότασης που θέλετε να αναφέρετε. Σύρετε το πλαίσιο κειμένου, έτσι ώστε ο αριθμός να εμφανίζεται ελαφρώς πάνω από τη γραμμή βάσης του κειμένου και να μοιάζει με υπεργράφημα.

7

Κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο κειμένου του αριθμού αναφοράς και επιλέξτε "Αντιγραφή". Πατήστε "Ctrl-V" για να προσθέσετε ένα νέο πλαίσιο κειμένου στη διαφάνεια. Αυτό το νέο πλαίσιο κειμένου είναι αντίγραφο του αρχικού.

8

Κάντε κλικ στο νέο πλαίσιο κειμένου κειμένου και σύρετέ το στο τέλος μιας άλλης πρότασης που θέλετε να αναφέρετε. Σύρετε το νέο πλαίσιο κειμένου, έτσι ώστε να εμφανίζεται στα δεξιά του περιεχομένου που θέλετε να αναφέρετε και, στη συνέχεια, σύρετέ το ελαφρώς προς τα πάνω, ώστε να γίνει υπεργράφημα

9

Κάντε διπλό κλικ στο νέο πλαίσιο κειμένου. Το PowerPoint επισημαίνει τον αριθμό 1. Πληκτρολογήστε "2" (χωρίς τα εισαγωγικά) μέσα στο πλαίσιο κειμένου. Αυτό γίνεται ο δεύτερος αριθμός αναφοράς σας. Συνεχίστε να πατάτε "Ctrl-V" για να δημιουργήσετε επιπλέον πλαίσια κειμένου ανάλογα με τις ανάγκες. Αφού δημιουργήσετε ένα νέο πλαίσιο κειμένου, μετακινήστε το στο κείμενο που θέλετε να αναφέρετε και τοποθετήστε το όπως περιγράφεται στα προηγούμενα βήματα. Κάθε φορά που δημιουργείτε ένα νέο πλαίσιο κειμένου, αυξήστε τον αριθμό του πλαισίου κειμένου κατά ένα. Εάν μια γραμμή κειμένου έχει περισσότερες από μία αναφορές, διαχωρίστε τους αριθμούς προσθέτοντας κόμμα μετά τον πρώτο αριθμό, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

1,2

Μπορείτε να το κάνετε πληκτρολογώντας ένα κόμμα μετά το "1" που εμφανίζεται στο πρώτο πλαίσιο κειμένου.

Δημιουργία λίστας αναφοράς

1

Μεταβείτε στην κορδέλα και κάντε κλικ στο "Εισαγωγή". Κάντε κλικ στο "Text Box" και μετά κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή στη διαφάνεια Κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρετε το ποντίκι προς τα δεξιά για να δημιουργήσετε ένα ευρύ πλαίσιο κειμένου που εκτείνεται από την αριστερή πλευρά της διαφάνειας στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας. Αυτό το πλαίσιο κειμένου γίνεται η λίστα αναφοράς που περιέχει το κείμενο στο οποίο αναφέρεται. Κάντε κλικ μέσα σε αυτό το πλαίσιο κειμένου, κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρετε το πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος της διαφάνειας.

2

Κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο κειμένου αφού το τοποθετήσετε και πληκτρολογήστε τον αριθμό "1" (χωρίς τα εισαγωγικά) στο πλαίσιο κειμένου. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να προσθέσετε ένα κενό μετά τον αριθμό και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την πρώτη σας αναφορά.

3

Πατήστε "Enter" για να δημιουργήσετε μια νέα κενή γραμμή κάτω από την πρώτη γραμμή και πληκτρολογήστε "2" (χωρίς τα εισαγωγικά). Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη δεύτερη αναφορά μετά το "2." Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορεί να εμφανιστεί το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου μετά την προσθήκη δύο αναφορών:

1 Αυτό είναι το κείμενο για την πρώτη μου αναφορά. 2 Αυτό είναι το κείμενο για τη δεύτερη αναφορά μου.

4

Προσθέστε επιπλέον γραμμές όπως απαιτείται στο πλαίσιο κειμένου αναφοράς, όπως απαιτείται. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε τέσσερα αριθμημένα πλαίσια κειμένου, προσθέστε τέσσερις αναφορές στο πλαίσιο κειμένου αναφοράς όπως περιγράφεται στο προηγούμενο βήμα.