Πώς να αποθηκεύσετε μια εικόνα ενός στιγμιότυπου οθόνης

Δεν χρειάζεστε ειδικό λογισμικό για να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης του υπολογιστή σας και να αποθηκεύσετε την εικόνα ως αρχείο εικόνας. Μπορείτε να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης και να το αποθηκεύσετε είτε χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό πλήκτρων στο πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας το Snipping Tool, εγκατεστημένο από προεπιλογή με το λειτουργικό σύστημα Windows 8.

Μέθοδος συνδυασμού κλειδιών

1

Ρυθμίστε την οθόνη σας για το στιγμιότυπο οθόνης και εντοπίστε το πλήκτρο "Print Screen" στο πληκτρολόγιό σας. Το κλειδί μπορεί να φέρει την ένδειξη "PrtScn" ή "PrtSc." Στα περισσότερα πληκτρολόγια φορητού υπολογιστή, πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο "Λειτουργία" για να ενεργοποιήσετε το πλήκτρο "Εκτύπωση οθόνης".

2

Πατήστε ταυτόχρονα "Win-PrtScn". Εάν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο φορητού υπολογιστή, πατήστε και το πλήκτρο "Fn". Εάν χρησιμοποιείτε tablet, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί "Windows" και το κουμπί "Μείωση έντασης". Η οθόνη σβήνει καθώς τραβάτε την εικόνα και η εικόνα αποθηκεύεται σε ένα φάκελο με το όνομα "Στιγμιότυπα οθόνης" στη Βιβλιοθήκη εικόνων.

3

Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων και μεταβείτε στο φάκελο Screenshots. Κάντε κλικ στην εικόνα για να την ανοίξετε στην προεπιλεγμένη προβολή εικόνων.

Μέθοδος εργαλείου αποκοπής

1

Ρυθμίστε την οθόνη σας για το στιγμιότυπο οθόνης

2

Πατήστε "Win-C" για να ανοίξετε το μενού Charms.

3

Κάντε κλικ στην επιλογή "Αναζήτηση" και πληκτρολογήστε "Εργαλείο αποκοπής" στο πλαίσιο αναζήτησης. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Αναζήτηση".

4

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Εργαλείο αποκοπής" στη λίστα αποτελεσμάτων για να ανοίξετε το εργαλείο.

5

Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω δίπλα στην επιλογή "Νέο".

6

Κάντε κλικ στο "Free-Form Snip" για να επιλέξετε και να καταγράψετε ένα τμήμα της οθόνης σας με ένα εργαλείο επιλογής. Κάντε κλικ στο "Rectangular Snip" για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω από μια περιοχή της οθόνης για τη λήψη. Κάντε κλικ στο "Window Snip" για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός καθορισμένου παραθύρου. Κάντε κλικ στο "Απόσπασμα πλήρους οθόνης" για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης ολόκληρης της οθόνης. Όταν κάνετε μια επιλογή, ανοίγει το αντίστοιχο στοιχείο ελέγχου επιλογής ή το παράθυρο διαλόγου.

7

Επιλέξτε την περιοχή της οθόνης για λήψη. Μόλις γίνει η επιλογή, η λήψη της οθόνης καταγράφεται αυτόματα.

8

Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση αποκοπής".

9

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εικόνα στο πλαίσιο "Όνομα αρχείου" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση όπου το αρχείο πρέπει να αποθηκευτεί στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο "Αποθήκευση σε". Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" για να αποθηκεύσετε το αρχείο.