Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστότοπους Διαδικτύου στο Kindle Fire;

Το Amazon Kindle είναι μια υβριδική συσκευή e-reader και tablet που εκτελεί εφαρμογές εκτός από την ενσωμάτωση στην τεράστια αγορά της Amazon. Το Fire βασίζεται σε εφαρμογές όπως πολλά άλλα tablet και εκτελεί τις περισσότερες από τις ίδιες εργασίες που διατίθενται στους ανταγωνιστές της. Η περιήγηση στον Ιστό στο Kindle Fire απαιτεί μόνο μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο και λειτουργεί σαν την περιήγηση σε οποιοδήποτε άλλο tablet.

1

Ενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε το Kindle Fire πατώντας το κουμπί "Home".

2

Αγγίξτε «Ιστός» στην αρχική οθόνη του Fire για να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού Silk.

3

Εισαγάγετε μια διεύθυνση στη γραμμή διευθύνσεων Silk.

4

Πατήστε "Μετάβαση" για να ξεκινήσει η σελίδα.